Logo OpenZone

tehnologie & solutii it

Regulamentul general privind Protecția Datelor Personale

layer 2
OpenZone a adoptat regulamentul UE 2016/679, cunoscut ca și GDPR (General Data Protection Regulation) sau regulamentul general privind protecția datelor personale.

Tehnologia și mediul online ne aduc beneficii tuturor, dar în același timp și provocări, iar una dintre acestea este protejarea datelor personale ale clienților noștri.

La OpenZone , acest demers (de punere in acord cu gdpr) a fost încă de la început un angajament ferm pe care l-am luat față de clienții noștri.

Suntem 100% dedicați protejării datelor tale. Tu decizi cum folosim datele tale personale.

Te asigurăm că OpenZone prelucreaza datele personale ale clienților doar în scopuri bine definite, precum facturare, suport, oferte personalizate.

Totodata OpenZone va prelucra datele personale ale clienților pentru crearea de oferte personalizate care să fie cât mai aproape de nevoile acestora în cazul în care clienții și-au exprimat clar opțiunea pentru acest lucru.

Exprima-ti preferintele legate de modul de utilizare al datelor personale prin apel telefonic la 0753 798 566, mail la info@OpenZone.biz sau bifand/debifand casuta „Aș dori să fiu la curent cu știri, informații și oferte speciale” din cadrul detaliilor fiecarui cont.

Preferințele tale de prelucrare a datelor cu caracter personal vor intra în vigoare de la exprimarea acestora.

Te invităm să citești mai jos câteva informații despre protecția datelor personale la OpenZone , iar dacă nu ai găsit ceea ce te interesează în secțiunile de mai jos și ai o întrebare pentru noi, scrie-ne la adresa info@OpenZone.biz. Alternativ, poți consulta mai multe detalii în Termenii și Condițiile Generale pentru utilizarea serviciilor OpenZone .

E bine de știut

OpenZone respecta toate principiile cerute de GDPR dintre care enumeram:

• Transparență, corectitudine și legalitate în manipularea și utilizarea datelor cu caracter personal;
• Limitarea prelucrării datelor cu caracter personal la scopurile explicite și legitime;
• Restrângerea colectării și a păstrării la cantitatea minimă de date cu caracter personal necesară pentru un anumit scop;
• Asigurarea corectitudinii datelor, inclusiv a posibilității de a le șterge și edita;
• Limitarea păstrării datelor cu caracter personal;
• Asigurarea securității, a integrității și a confidențialității datelor cu caracter personal.

Ce sunt datele personale și cum le obținem?
Datele personale sunt acele informații prin care un client poate fi identificat în mod direct sau indirect. OpenZone obține aceste date astfel:

Direct de la client

OpenZone colectează date personale direct de la client, de regulă acele informații furnizate la deschiderea contului de facturare, semnarea contractului sau pe parcursul desfășurării acestuia:

– Nume, Prenume
– Adresa poștală și de e-mail
– Număr de telefon
– Detalii privind tranzacțiile efectuate (produse achiziționate, prețuri, moduri de plată)
– Detalii legate de trafic

OpenZone poate solicita și alte date personale în scopuri specifice, de exemplu atunci când clientul furnizează o copie după un act de identitate, NRC, CUI la momentul încheierii unui contract cu consimțământul său.

De asemenea, OpenZone primește orice informații sau conținut creat de client și oferit în mod activ de acesta (fotografii, clipuri etc.).

În plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, OpenZone poate solicita uneori informații privind experiența clientului pe parcursul utilizării produselor și serviciilor OpenZone . Aceste informații pot fi comentarii sau sugestii, dar și recomandări pentru îmbunătățire.

Automat

În anumite situații, OpenZone poate colecta datele clienților și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor, beacon-urilor web sau telefonice, atunci când clientul interacționează cu reclamele și aplicațiile mobile OpenZone sau când vizitează site-urile web și alte sisteme informatice OpenZone . Datele astfel colectate pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil folosit, locația geografică, adrese URL de redirecționare, informațiile despre acțiunile întreprinse sau despre interacțiunea cu OpenZone .

Din surse externe

Pentru oferirea de produse și servicii, OpenZone poate colecta în mod legitim date despre client și din surse externe atunci când consultă:

– baza de date externă (bază de date folosită la nivelul industriei, care înregistrează situații de debite sau fraudă), precum și baze de date care ajută la identificarea unor posibile zone de risc în cadrul unei relații contractuale viitoare
– baze de date publice (cum ar fi cea a Registrului Comerțului sau Ministerului Finanțelor Publice)

Pot fi colectate date personale și din surse precum: agregatori de date terți, parteneri OpenZone , surse publice și site-uri de rețele sociale ale unor terți, platforme online care oferă acces la aplicațiile OpenZone sau ale partenerilor OpenZone (dacă există acordul clientului ca datele sale personale să fie comunicate către OpenZone ).

OpenZone poate combina diverse date personale ale clientului, provenite din diferite surse (un site web, un eveniment etc.), doar pentru a deservi interesele clientului într-un mod personalizat și legitim.

Care sunt drepturile clienților cu privire la prelucrarea datelor personale?
Clientul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar OpenZone asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).

OpenZone a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura clientul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Clientul are dreptul:

– să acceseze datele sale personale, să le modifice, restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat)
– să acceseze datele sale personale sau să solicite OpenZone transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate)
– să dezactiveze anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor sale, inclusiv utilizarea anumitor cookie-uri și unor tehnologii similare
– să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP)
– să solicite OpenZone să corecteze orice inexactități din datele sale personale. în cazul unui cont online, acest lucru se poate face, de obicei, din secțiunea de editare a datelor contului. în orice situație, Clientul poate trimite o solicitare de rectificare a datelor sale.
Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege (de exemplu, clientul va putea opta să nu mai primească comunicări de marketing, însă nu va putea solicita OpenZone să i se șteargă datele personale necesare pentru executarea contractului). Astfel de restricții vor fi verificate individual și vor fi comunicate clientului în mod corespunzător.

Dreptul de dezactivare se poate exercita după cum urmează:

– prin urmarea instrucțiunilor pentru dezactivare din comunicările de marketing relevante
– preferințele de activare/dezactivare se executa din secțiunea relevantă de editare a detaliilor contului
– printr-o solicitare către info@OpenZone.biz

Clientul va primi în continuare comunicări administrative de la OpenZone , precum confirmări ale comenzilor sau notificări cu privire la activitățile din contul său (de ex. confirmări de cont și modificări de parolă), chiar dacă renunță la primirea comunicărilor de marketing.

OpenZone informează clientul că se poate opune oricând la o prelucrare executată pe baza interesului legitim. Orice opoziție va fi analizată și soluționată conform legii.

Ce presupune prelucrarea automată a datelor cu caracter personal?
Orice decizie luată exclusiv pe bază de prelucrare automată va fi anterior consimțită sau necesară emiterii facturii.

OpenZone personalizează comunicarea cu clienții săi utilizând date personale legate de istoricul clienților, opțiuni anterioare sau preferințe de produse sau servicii.

Clientul nu va face obiectul niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor care produce efecte juridice în ceea ce îl privește sau îl afectează într-un mod semnificativ, cu excepția cazului în care clientul a fost în mod explicit de acord cu prelucrarea sau prelucrarea este necesară pentru încheierea facturii sau realizarea unui contract încheiat cu OpenZone (cum este cazul identificării eligibilității pentru anumite oferte) pentru a preveni situațiile de fraudă și debite, sau OpenZone este obligată de lege să utilizeze în acest mod datele personale.

În toate cazurile, clientul are posibilitatea de a solicita explicarea logicii din spatele mecanismului de decizie automată, precum și, acolo unde este cazul, clientul poate să solicite intervenție umană în emiterea deciziei care îl privește.

Cum îți protejăm datele personale?
OpenZone aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului și are implementate durate specifice, pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Securitatea datelor

Pentru a garanta siguranța datelor personale, OpenZone a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriei. Acestea nu acoperă acele date personale pe care clientul alege să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor

OpenZone va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, OpenZone poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a clientului cu OpenZone , în conformitate cu legislația în vigoare.

Atunci când datele personale ale clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, OpenZone le va distruge sau șterge într-un mod sigur.